BAHAGIAN A :     PANDUAN MENGISI BORANG & SYARAT-SYARAT PENYERTAAN
 • Semua warganegara Malaysia layak menyertai Program Hadiah Harijadi Melalui Internet ini.
 • Setiap PESERTA dikehendaki membuka / memiliki akaun bank samada Akaun Maybank, Bank Bumiputra Commerce atau Bank Simpanan Nasioanal 
 • Program ini dijalankan secara TELUS tanpa sebarang PENIPUAN atau mempunyai AGENDA TERSEMBUNYI. Sebarang urusan pembayaran ke dalam akaun PESERTA dan PENGENAL dilakukan oleh PESERTA sendiri. PIHAK PENGURUSAN tidak sama sekali cuba/akan mengambil kesempatan ke atas para PESERTA
 • Setiap PESERTA akan diberikan satu laman web yang tercatit dalamnya sebagai PENGENAL, PESERTA bulan harijadi dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan program ini
 • Laman web PESERTA akan diberikan setelah PIHAK PENGURUSAN mengesahkan dan meluluskan Slip Bayaran dan Butiran-Butiran Penyertaan yang dihantar melalui E-MAIL
 • Sebarang urusan dengan PIHAK PENGURUSAN berkenaan dengan pertanyaan, penyertaan dan sebagainya hanya dilakukan melalui E-MAIL sahaja
 • Setiap PESERTA perlu mematuhi segala peraturan, panduan serta kaedah yang telah ditetapkan oleh PIHAK PENGURUSAN
 • PIHAK PENGURUSAN tidak akan bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami oleh PESERTA ketika menjalankan program ini. 
 • Segala tindakan ke arah memperolehi sebarang pendapatan adalah tanggungjawab PESERTA sendiri dan PIHAK PENGURUSAN hanya bertindak memberi arahan serta panduan yang berkaitan. 
 • PIHAK PENGURUSAN mempunyai hak untuk menambah atau meminda sebarang Syarat-Syarat dan Peraturan-Peraturan ini bila-bila masa.
 • Mana-mana bahagian dalan laman web ini tidak dibenarkan ditiru, di simpan ataupun dipancar walau melalui sebarang cara pun termasuk kaedah elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau lain-lain, tanpa kebenaran PIHAK PENGURUSAN terlebih dahulu.
 • Gunakan SCANNER  untuk menyalin Slip Bayaran Bank tersebut dan simpan dalam Disket atau Fail Dokumen.  Dan anda akan dimestikan menghantar salinan slip yang telah diimbas (scan) kepada pihak pengurusan melalui email sebagai bukti pemberian kepada Pengenal dan Peserta dalam tempuh 10 hari. Selepas tempuh tersebut, jika salinan SLIP BANK tersebut tidak juga diterima, Laman Web yang telah diberikan kepada anda, akan dibatalkan dan anda tidak akan berpeluang meneruskan program ini. 
 • Sila penuhkan kesemua ruangan BAHAGIAN B di bawah dan klik butang "Submit" .

BAHAGIAN B : MAKLUMAT PESERTA
Setelah memahami sistem program ini, saya dengan rela hati (tanpa paksaan dari sesiapa), ingin mendaftar sebagai peserta dan maklumat berkenaan diri saya adalah seperti berikut:
Nama Anda:
E-mail Anda :
No.K.Pengenalan Anda (Baru): 
No.Tel.
No.Akaun Bank:
Nama Bank: 
Bulan Harijadi: 
Kumpulan: 
No.Slip Bank Pengenal: 
No.Slip Bank Peserta: 
No.Kod Pengenal: 
Nama Pengenal: 
*Sila tekan butang "Submit" untuk mengirim maklumat anda kepada Pengurusan.Make your own free website on Tripod.com